Prava i obaveze agencije

Agencija SKY MULTICOM registrovana je za prodaju avio katara u zemlji i inostranstvu i kao takva u obavezi je da posluje po uslovima avio kompanija koji su propisani u skladu sa zakonima zemalja u kojima posluju, kao i medjunarodnim konvencijama o avio saobracaju. Agencija ima pravo da trazi odredjene licne podatke o korisniku kao sto su broj pasosa, datum rodjenja, datum isteka pasosa, podatke o vizi i podatke o mestu boravka u zavisnosti od zahteva policijskih organa države u koju putuju I koje daju nalog za uzimanje podataka od putnika kroz obavezan unos istih u rezervaciju. Agencija ima obavezu da obavesti korisnika o svim obavezama iskljucivo vezano za avionsku kartu, a to su infomacije o prtljagu i neophodnim procedurama na aerodromima i u avionu.