Prava i obaveze korisnika

Korisnik usluga avio prevoza je u obavezi da dostavi tacne i kompletne podatke i dokumenta vezana za zemlju, destinaciju u koju putuje. Korisnik je u obavezi da obezbedi polise osiguranja prema potrebama zemlje, destinacije. Korisnik je u obavezi da garantuje da on, njegove isprave, prtljag I dr. ispunjavaju uslove odedjene propisima nase, tranzitne I odredisne zemlje (granicni,carinski,sanitarni,monetarni I drugi propisi) Korisnik je u obavezi da postuje rokove I obavestenja koje mu dostavlja agencija. Korisnik je duzan da se upozna sa svim detaljima predstavljenim na avionskoj karti, kao i sa opstim uslovima putovanja. Korisnik ima pravo da izrazi specijalne zelje i potrebe vezane za usluge na aerodromima i u avionu (invalidska kolica, tip obroka, mesto u avionu…)